Månedlig arkiv: mars 2017

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Årsmøte avholdes i UBF klubbhus i Drammensveien 198 tirsdag 28.mars 2017 kl 18:30

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets Årsberetning for 2016.
  5. Behandle… Les videre
RaceQs

Slideshow

For redaksjonen