Oppfriskningskurs i kappseilingsreglene 15. April

Kurset avholdes Onsdag 15.april 2015 kl. 1830 I Oslo Motorbåtforening sitt klubbhus –Sjølyst

Kursleder blir også i år Thomas Kresse som er internasjonal dommer og leder Norges seilforbunds dommerutvalg. Han har lang erfaring med slike kurs. Emnene blir om det er noe nytt for året, og samtidig om det generelle seilfolk ofte lurer på. Relevante spørsmål til kursleder blir besvart.

På vegne av Oslo motorbåtforening, Ullern Seilforening og Frognerkilens Seilforening

Mvh

Øyvind Mellesdal

Leder Frognerkilens seilforening