Årsmøte og Hvordan vi vant UllernCupen – 24. Mars

Årsmøte avholdes i UBF klubbhus i Drammensveien 198 tirsdag 24.mars 2015 kl 18:30

Etter årsmøtet vil vinner av UllernCupen 2014, Andreas Abilgaard, fortelle litt om hvordan UllernCupen ble opplevd fra deres Elan 310, og vi håper at han vil røpe noen av deres triks.

Årsmøte 2015

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets Årsberetning 2014.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Ny Lov Ullern seilforening. NIF krever at vi har en lov i h.t. NIFs lovnorm.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  1. Aktiviteter 2015
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 2-4 styremedlem og 1-2 varamedlem etter aktivitet
  3. vrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Påmelding

Du får en kopi av påmeldingen som e-post

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Hvis du ikke har mottatt en kopi av denne meldingen innen 15. min.,
har du sannsynligvis skrevet feil e-post adresse.

Tlf. (obligatorisk)

Antall deltakere inkl. deg (obligatorisk)

Melding

captcha

Skriv captcha koden over (obligatorisk)

Kurs i NOR-rating for seilere 25. mars

P1110725Kurs i NOR-rating holdes for Oslo Motorbåtforening, Ullern Seilforening og Frognerkilens Seilforening  onsdag 25.mars kl. 1800 i Oslo Motorbåtforenings lokaler på Sjølyst.

Kursleder blir som i fjor Per Bøyemo som er sjefsmåler i Norge. Han vil forklare hvordan NOR rating systemet er bygd opp og hvordan NOR rating tallene fastsettes. I tillegg til en mer generell innledning vil han svare på spørsmål. Hva kan man tillate seg innenfor regelverket uten at det får konsekvenser for måltallet ? Hva kan man gjøre for å få en gunstigere rating ?

Foreningene tar også sikte på oppfriskningskurs i kappseilingsreglene nærmere våren og vil komme tilbake med nærmere informasjon.

På vegne av de tre foreninger

Øyvind Mellesdal

Leder Frognerkilens seilforening

Påmelding

Du får en kopi av påmeldingen som e-post

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Hvis du ikke har mottatt en kopi av denne meldingen innen 15. min.,
har du sannsynligvis skrevet feil e-post adresse.

Tlf. (obligatorisk)

Antall deltakere inkl. deg (obligatorisk)

Melding

captcha

Skriv captcha koden over (obligatorisk)