Kurs i NOR rating 11.03.2014

Kursleder er Per Bøymo som er sjefsmåler i Norge. Han vil forklare hvordan NOR rating systemet er bygd opp og hvordan NOR rating tallene fastsettes. I tillegg til en mer generell innledning vil han svare på spørsmål – bl.a. om hva man kan tillate seg innenfor regelverket uten at det får negative konsekvenser for en båts rating og hva man evt. kan gjøre for å få en gunstigere rating.

Kurset avholdes tirsdag den 11.mars kl. 1800 i Oslo Motorbåtforenings klubbhus på Sjølyst