Månedlig arkiv: november 2011

Karenslyst båtopplag truet igjen

Oslo idrettskrets inviterte idrettslagene med interesser i Bestumkilen til et møte for å få oversikt over idrettslagenes interesser. Ullern Seilforening var representert på møtet. Se  Referat fra interessemøte Bestumkilen, Oslo idrettskrets 09.11.2011. Det fremkom på møtet at tre… Les videre

Reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen

Bystyret vedtok 17.02.2010 nedenstående reguleringsbestemmelser for sjøareal i Bestumkilen. Planen omfatter robane og øvningsareal for roere og padlere. Robanen og øvingsareal merkes. Vi ber medlemmene ta hensyn til dette. Se Reguleringskart sjøareal Bestumkilen

§ 1Avgrensning Det regulerte området er vist… Les videre

RaceQs

Slideshow

For redaksjonen